Bouw mee aan Breda, Stad in het Park!

In 2030 de eerste Europese Stad in een groen Park: dat is het doel van Breda. En terecht, want een groenere stad staat hoog op het verlanglijstje van de Bredanaar, zo blijkt uit onderzoek. Op een speciale conferentie op 21 maart horen we hoe we dat doel samen bereiken. Wij nodigen u van harte hiervoor uit! Noteer alvast de datum in uw agenda.

U komt toch ook?

21 maart 2019
Podium Bloos, Speelhuislaan 153

Groene woningbouw is voor vele Europese en Nederlandse steden een speerpunt. Maar in Breda willen wij het verschil maken! Dat doen we samen, en toonaangevende sprekers laten zien hoe dat kan. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Maike van Stiphout van nextcity.nl laten de laatste ontwikkelingen in groen bouwen zien en we bekijken waar de kansen liggen voor Breda.

Met professionals uit de bouw en het vastgoed bespreken wij toonaangevende projecten die nu in aanbouw zijn. Wat zijn de ervaringen, leerpunten en kansen? Wethouder De Beer (Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat) en burgemeester Depla zorgen voor couleur locale en geven samen met Hans Thoolen (Coördinator Stedelijke Kwaliteit) inzicht in de laatste ontwikkelingen in Breda. Naast bovengenoemde sprekers leveren ook Brenda Swinkels (Van den Berk, boomkwekerijen), Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland) en Léon Dielen (TAUW) een bijdrage. Het volledige programma maken we binnenkort bekend. 

Draag ook een steentje bij aan Breda, Stad in het Park en leer hoe u zich kunt onderscheiden in de groeiende markt voor groene woningbouw. Tijdens de lunch, pauze en borrel is voldoende tijd om van gedachten te wisselen en te netwerken. Komt u ook? Wij begroeten u graag op donderdag 21 maart vanaf 11.45 uur in Podium Bloos, Speelhuislaan 153, Breda (wegens grote belangstelling is de bijeenkomst verplaatst).

PROGRAMMA
21 maart  |  Podium bloos  |  Speelhuislaan 153  |  Breda

Inloop met broodje en netwerkgelegenheid

11.45 - 12.30 uur

Opening

12.30 - 12.40 uur

Wethouder de Beer

Breda Stad in het park 

12.40 – 13.00 uur

Hans Thoolen (Gemeente Breda)
Wat betekent dit voor de bouwopgave in Breda, waar vinden ontwikkelingen plaats en wat is ons beeld daarbij. 

Biotoop Stad

13.05 – 13.25 uur

Maike van Stiphout (Next City)
Hoe houden we de kwaliteit van leefomgeving in stand in een verdichtende stad? Door met een natuur-inclusieve bril naar de stad te kijken wordt deze vraag beantwoord en ontstaat een rijkere ontwerpopgave voor een nieuwe stad, die wordt toegelicht met aansprekende voorbeelden.

Vogels voor de bouw, over huismussen, steenuilen en betonpiepers

13.30 – 13.50 uur

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming)
Zo groen heeft u zich nog nooit gevoeld! In twintig minuten wordt u van bouwer stads-natuurontwikkelaar. Aan de hand van simpele praktische voorbeelden wordt toegelicht hoe u als ontwikkelaar en bouwer iets kunt betekenen voor vogels in de stad.

Pride in practice

13.55 – 14.55 uur

Diverse bouwende partijen presenteren aansprekende groene bouwplannen en gerealiseerde projecten.

Pauze

14.55 - 15.25 uur

Het antwoord wordt nooit beter dan de vraag

15.25 – 15.45 uur

Léon Dielen (TAUW)
Welke mogelijkheden zijn er om klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen tijdens de inkoop binnen projecten mee te nemen? In deze presentatie licht Leon Dielen toe tot welke inzichten Tauw is gekomen na consultatie van verschillende publieke en private partijen.

Hoe groeien de bomen tot in de hemel

15.50-16.10 uur

Brenda Swinkels (Van den Berk boomkwekerijen)
Wat zijn de mogelijkheden voor  innovatieve toepassingen van bomen in en op gebouwen? Hoe groeien de bomen tot in de hemel en waar moeten we rekening mee houden?

Panorama Breda  

16.15 – 16.45 uur

Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Waarom is de goede omgevingskwaliteit in de stad in het park van belang? Wat zijn de belangrijkste adviezen vanuit Panorama Nederland voor Panorama Breda?

Afsluiting en doorkijk naar vervolg

16.45 – 16.55 uur

Burgemeester Depla

Netwerkborrel

17.00 – 18.00 uur

Met medewerking van

BLASt
Via Latus
Vogelbescherming Nederland