Riooloverstortput Sophiastraat


Om te voorkomen dat wateroverlast ontstaat zijn er verspreid over heel Breda riooloverstortputten. Deze lozen bij hevige of langdurige regenval het overtollige water op oppervlaktewater. Riooloverstort Sophiastraat is één van de grootste lozingspunten.

Loop een stukje op de brug en kijk dan naar de binnenstadse kant van de oever van de singel. Hier ligt riooloverstort Sophiastraat.

Als het hard of langdurig regent kan het rioolstelsel de hoeveelheid regenwater niet meer verwerken. Op dat moment treden de zogenaamde riooloverstorten in werking. Overtollig water wordt dan direct geloosd op het oppervlaktewater. Dit is nodig om te voorkomen dat er water op de straat blijft staan of dat de waterdruk in de riolering bij wc-potten in de huizen voor overlast zorgt.

Op deze locatie mondt het Oude Vest riool uit. Gemaal Bosschebrug pompt het water in het Oude vest riool. Het rioolwater moet naar gemaal Markendaalseweg stromen. Echter al het rioolwater van de versteende binnenstad wordt ook op dit riool geloosd. Soms kan het rioolstelsel de hoeveelheid water dan niet aan en wordt water via deze ‘uitlaatklep’ geloosd.