Oude Vestriool


Vanaf de Grote Markt zijn vroeger onder de belangrijkste straten gemetselde buizen aangelegd die uitmondden in de Mark of de Oude Vest. Op deze plaats ligt het Oude Vestriool, het oudste riool van Breda (1863).

In 1863 begon Breda met de aanleg van het eerste rioolstelsel. Vanaf de Grote Markt (het hoogste punt van de stad) werden onder de belangrijkste straten gemetselde buizen aangelegd die uitmondden in de Mark of de Oude Vest.

Veel kreken achter de woningen werden gedempt en vervangen door een riool. Dat verklaart gelijk het woord “riool”, dat afstamt van het Latijnse woord “rivus” wat “rivier” betekent. Veel buizen kwamen uit op de Oude Vest. Deze oude vestinggracht was door o.a. de lozing van al dat afvalwater schadelijk voor de gezondheid van de burgers van Breda.

Om deze reden werden vanaf 1863 delen uitgediept en voorzien van een overwelving. Oorspronkelijk waren er openingen in het gewelf uitgespaard, waardoor men met hardstenen trappen bij het water kon komen. Hierdoor kon men in geval van brand bluswater uit de Oude Vest halen. Zo kon het gebeuren dat bij erg droog weer een brand werd geblust met rioolwater in plaats van regenwater.

In 2010 en 2016 is een deel van het Oude Vest riool gerenoveerd. De kwaliteit van het overige deel is zodanig goed dat dit riool nog zeker jaren meekan. In 1863 begon Breda met de aanleg van het eerste rioolstelsel. Vanaf de Grote Markt (het hoogste punt van de stad) werden onder de belangrijkste straten gemetselde buizen aangelegd die uitmondden in de Mark of de Oude Vest.