Molenleij


Hier stroomt de stadsbeek Molenleij. Een waterloop van ca. 3,5 km die overtollig grondwater afvoert om van oudsher natte gebieden geschikt te maken voor landbouw.

Ten zuiden van de Bavelse Berg komen de twee beken Gilzewouwerbeek en de Molenleij samen en stromen verder het stedelijk gebied van Breda in. De beek heet dan stadsbeek Molenleij. De stadsbeek mondt via de duiker onder de weg uit in de Wilhelminasingel en staat op deze manier in verbinding met het Mark-Vliet watersysteem. De stadsbeek is ca. 3,5 km lang en ontvangt het water van een oppervlak ter grootte van ca. 3800 ha. De Molenleij is een gegraven waterloop. De zogenaamde leigraaf is aangelegd in een drooggevallen oud beekdal om natte gronden te ontwateren en geschikt te maken voor landbouw.

De Molenleij is in 1999-2003 heringericht. Stuwen zijn vervangen door vistrappen en stapstenen.