Haven van Breda


Breda was eeuwenlang een doorvoerhaven van zee- en riviervis naar België. In 1965 is de haven vanwege waterkwaliteitsproblemen gedempt. Na een forse ingreep siert water weer het straatbeeld en is er een goede basis voor waterrecreatie.

U staat bij de zogenaamde Nieuwe Haven van Breda. De naam Nieuwe Haven stamt uit het feit dat deze locatie pas sinds 2007 opnieuw een haven is. Daarvoor heette dit plein de Gedempte Haven en lag op de plaats van het huidige water een parkeergarage.

De Gedempte Haven was in 1965 ontstaan doordat vanuit waterkwaliteit en plaatsgebrek ervoor gekozen werd om de toenmalige in onbruik geraakte haven te dempen. Ruim 40 jaar later is de haven heropend.

De Oude en Nieuwe Haven zijn eigenlijk een oude rivierloop van de rivier de Mark. Als u de Nieuwe Haven in ‘stroomopwaartse richting’ volgt dan komt u (straks) boven de waterval in het project Nieuwe Mark fase 2. Dit is een tweede project van de Gemeente Breda om de oude waterloop te herstellen. Volgt u dit traject dan zult u vanzelf zien dat deze waterloop op een gegeven moment doodloopt. De laatste fase van het project is tot op heden nog niet uitgevoerd. Het is nog niet bekend óf en wanneer de laatste fase uitgevoerd kan worden. 

De Nieuwe Haven is een bron van activiteit. Er varen rondvaartboten vanuit de haven langs het Spanjaardsgat over de singels en er worden activiteiten georganiseerd zoals muziekfestivals. De haven is bereikbaar gemaakt voor recreatievaart door het verhogen van de zogenaamde Trambrug en de aanleg van een passantenhaven.

1 juli 2007 is het 10 jaar geleden dat het water terug kwam in de binnenstad van Breda. De rivier de Mark stroomt nu van Spanjaardsgat tot Markendaalseweg.  Maar de Mark stroomt straks verder langs de Markendaalseweg om via de Weerijssingel weer uit te komen  sluiten op de singel. De plannen om de rivier door te trekken , fase 3, worden nu gemaakt.

.