Gemaal Markendaalseweg


Op een aantal locaties in Breda wordt het afvalwater opgepompt om daarna weer verder te stromen richting rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer. Dit unieke rioolgemaal is zodanig ontworpen dat de werking ervan zichtbaar is voor voorbijgangers.

Gemaal Markendaalseweg aan de Nieuwe Mark is één van de hoofdrioolgemalen van de stad. Het oorspronkelijke rioolgemaal stamt uit de jaren vijftig en is omstreeks 2008 vervangen.

De Gemeente Breda heeft in dit gebied veel geïnvesteerd om het water terug te brengen en deze omgeving weer mooi te maken. Vanwege de hoge stedenbouwkundige ambitie is een passend en bijzonder ontwerp gemaakt voor het rioolgemaal. Gemaal Markendaalseweg heeft een totale capaciteit van 2.800 m3/h. Het gemaal bevat 4 vijzels, een complete watergordijn-installatie, een verdeelcentrum van KPN en de pompbesturingsinstallatie.

Het gemaal is ontworpen door Lode Havermans, dezelfde architect als van de brug over de Nieuwe Mark. Om voorbijgangers te kunnen laten zien wat het gemaal aan techniek in huis heeft zijn vensters aangebracht. Hierdoor kun je de geelgekleurde motoren en vijzels zien draaien. Extra bijzonder aan dit gemaal is het watergordijn dat rondom langs de wanden stroomt. Dit versterkt het thema water en voorkomt graffiti.