Bergbezinkbassin Hertog Janlaan


Op plaatsen waar regenwaterlozingen de waterkwaliteit verslechteren liggen grote ondergrondse betonnen opvangbakken. Onder dit grasveld ligt een opvangbak ter grootte van ca. 3000 m3 water.

Als het hard of langdurig regent dan stroomt het rioolstelsel vol en treden de zogenaamde riooloverstorten in werking. Overtollig regenwater wordt dan samen met het vuile water direct op het oppervlaktewater geloosd. Dit gebeurt gemiddeld zo’n 10-15x per jaar.

Op plaatsen waar deze lozingen de waterkwaliteit verslechteren heeft de Gemeente Breda grote ondergrondse betonnen opvangbakken aangelegd (totaal 25 stuks). Onder het grasveld van de Poolse Kapel ligt het zogenaamd bergbezinkbassin Hertog Janlaan. Er kan ongeveer 3000 m3 water in worden geborgen. Dit is een grote bak.

Aan de kant van woningen zie je in het grasveld een groene kast die de pompen bediend die het water terugpompen in de riolering in de rijbaan. Voor de kapel zie je een toegangsluik voor de pompen. Kunt u de toegangsluiken in het gras ontdekken?

In een bergbezinkbak komt het water tot rust en kan het vuil bezinken voordat het water over de rand stroomt. Zo’n bak noemen we in technische termen een bergbezinkbassin. Na afloop van de bui wordt de bodem van het bassin schoongespoeld en het afgevangen slib/water naar het rioolstelsel terug gepompt. Dan stroomt het samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta. Na spoelen is het bassin weer schoon en gereed voor een volgende bui.