Incidenten Plan Riolering Breda

Verklaring gebieden:
00 = Ginneken, Overakker, IJpelaar en Blauwe Kei
01 = Boeimeer en Ginneken
02 = Heuvel
03 = Valkenberg, Hoogeind, Brabantpark, Station en Heusdenhout
04 = Fellenoord, Centrum, Valkenberg en Chasse
05 = Biesdonk, Geeren Noord, Geeren Zuid en Wisselaar
06 = Emer, Krogten en Steenakker
07 = Overkroeten en Heksenwiel
08 = Ulvenhout
09 = Bavel
10 = Prinsenbeek
11 = Teteringen
12 = Hazeldonk
13 = Emer, Tuinzigt, Princenhage, Heilaar, Liesbos en Westerpark
14 = Effen

Strategie

Communicatie 
Een duidelijke communicatie tussen de betrokken partijen is van groot belang.
Contactpersoon Stedelijk Water tijdens een incident:
 
Martijn Klootwijk
06 22 41 01 61
m.klootwijk@breda.nl

Overzichtskaarten

Stroomrichting bij droogweer

Overige kaarten

Toelichting strategie

Isoleren
Met het isoleren van het incident wordt bedoeld dat de verspreiding van schadelijke stoffen via het riool, gemengd rioolwater op straat of wateroverlast wordt gestopt (of beperkt).

Op deze website staan overzichtskaarten per gebied. Op kaart is de compartimentering van een gebied aangegeven. Een incident is te isoleren door het uitvoeren van acties waarmee een compartiment wordt gecreëerd. Via actiekaarten totaal is te vinden welke actie uitgevoerd dient te worden om te compartimenteren.

De tijd die beschikbaar is voordat het riool gaat overstorten naar een ander compartiment of naar oppervlaktewater is te vinden via
berging en vultijd compartimenten. Er wordt hierbij uitgegaan van droogweeromstandigheden.

Analyseren
In de analysefase wordt uitgezocht wat de ernst van het incident is, hoe groot het incident is, welke exacte locatie het betreft en welke risico’s er aanwezig zijn. Waterschap Brabantse Delta heeft de middelen om veilig een monster uit het riool te nemen, dit te laten analyseren en binnen enkele uren resultaat te krijgen.

Als er duidelijkheid is over het incident, worden er keuzes gemaakt over vervolgacties. Dit gebeurt in overleg met de betrokken partijen.

Acteren
Het uitvoeren van de vervolgacties noemen we de acterenfase. Om snel te analyseren en acteren zijn er vooraf afspraken gemaakt met de wachtdienst en ketenpartner waterschap Brabantse Delta.